Φ/Β πλαίσια VIKRAM SOLAR

Η τελική επιλογή.

  • Υπερσύγχρονη Γραμμή Παραγωγής δυναμικότητας 1GWp
  • 100% προστασία από PID
  • Εξαιρετικά Θερμοκρασιακά Χαρακτηριστικά
  • Εξαιρετικές Αποδόσεις
  • Κατασκευαστής Tier-1 (Bloomberg New Energy Finance)
  • Χρηματοοικονομική Αξιοπιστία (Bankability)
  • 12 χρόνια εγγύηση προϊόντος – 27 χρόνια εγγύηση γραμμικής απόδοσης
  • Ανταγωνιστική τιμή!
  • Χωρίς ρίσκο επιβολής δασμών (anti-dumping)!

60 Κυψελών Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου

4 Bus Bars

ELDORA ULTIMA SILVER 4BB SERIES

Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 60 κυψελών, με 4 bus bars κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και υψηλής απόδοσης, με εξαιρετικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά.

ELDORA neo 60 SILVER 4BB SERIES

Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 60 κυψελών τεχνολογίας PERC υπερυψηλής απόδοσης με 4 bus bars, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, με εξαιρετικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά.

3 Bus Bars

ELDORA ULTIMA SILVER SERIES

Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 60 κυψελών, με 3 bus bars κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και υψηλής απόδοσης, με εξαιρετικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά.

ELDORA neo 60 SILVER SERIES

Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 60 κυψελών τεχνολογίας PERC υπερυψηλής απόδοσης με 3 bus bars, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, με εξαιρετικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά.

72 Κυψελών Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου

4 Bus Bars

ELDORA GRAND 4BB SERIES

Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 72 κυψελών, με 4 bus bars κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και υψηλής απόδοσης, με εξαιρετικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά και πολύ ανταγωνιστικό κόστος!

3 Bus Bars

ELDORA GRAND ULTIMA SILVER SERIES

Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου 72 κυψελών, με 3 bus bars κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και υψηλής απόδοσης, με εξαιρετικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά.